Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

Πίσω

0 Έκθεση του υπουργείου για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων (μέρος Α')

Your vote is:
5.00 of 10 ψήφοι

 

Σοκ προκαλεί η έκθεση του υπουργείου για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων στην Ελλάδα.

Την απόρρητη έκθεση του υπουργείου Μεταφορών για την διεξαγωγή των Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων στην Ελλάδα δημοσιεύει αποκλειστικά το NewsAuto στην οποία καταγράφονται όλες οι παθογένειες του συστήματος και της νομοθεσίας με αποτέλεσμα οι έλεγχοι στα ΚΤΕΟ να είναι ελλιπείς σε βάρος της οδικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Μάλιστα στην έκθεση αναγράφονται εκτενώς τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στις διαδικασίες ελέγχου των οχημάτων και πως ένα υπάλληλος ΚΤΕΟ μπορεί να «περάσει» ένα όχημα που πρέπει να κοπεί αλλά και για τα πενιχρά πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει το Υπουργείο Μεταφορών, το ποσοστό απόρριψης όλων των κατηγοριών οχημάτων στα ΚΤΕΟ της χώρας για το 2017 κυμάνθηκε στο 5,3 % σε σύνολο 2,93 εκατομμυρίων τεχνικών ελέγχων. Προφανώς, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και δεδομένου ότι η χώρα μας απαρτίζεσαι από έναν εκ των γηραιότερων στόλων στην Ευρώπη, ο έλεγχος παραμένει ελλιπής χωρίς ποιότητα και τα ΚΤΕΟ ηθελημένα ή μη, υποβαθμίζουν τα αποτελέσματα σε βάρος της οδικής ασφάλειας και της προστασία του περιβάλλοντος. Στην έκθεση, παρατίθενται οι βασικές παράμετροι και οι αντίστοιχες ενέργειες αλλοίωσης ενός τυπικού τεχνικού ελέγχου ως προς τη διεξαγωγή του και το αποτέλεσμά του, αλλά και προτάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των ελέγχων αυτών.

 

Παραλήψεις και μη ορθή χρήση του εξοπλισμού

Ένας τεχνικός έλεγχος πρακτικά χωρίζεται σε δυο στάδια, την εισαγωγή των στοιχείων του οχήματος στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ από τη γραμματεία και τη διαδικασία των μετρήσεων με σκοπό τη σύνταξη και έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

 

Εισαγωγή οχήματος χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Καθημερινά, προσκομίζονται στα ΚΤΕΟ οχήματα, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την πιο πρόσφατη άδεια κυκλοφορίας στη κατοχή τους. Αυτό διασταυρώνεται μέσω του ΜΣ του ΚΤΕΟ, καθώς στο ΜΣ του Υπουργείου εμφανίζεται ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μεταγενέστερη της προσκομιζόμενης. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η μη ενημερωμένη άδεια κυκλοφορίας, αναφέροντας τα στοιχεία προηγουμένου κάτοχου έπειτα από μεταβίβαση. Ενώ με χαμηλότερη συχνότητα προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των αδειών και όχι οι πρωτότυπες. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο έλεγχος δε μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

*ΜΣ = Μηχανογραφικό Σύστημα

 

Έκδοση παράβολου μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ50/34524/4444/2008 (ΦΕΚ Β’1280/02.07.2008), το ηλεκτρονικό παράβολο πρέπει να δεσμεύεται πριν την έναρξη της διαδικασίας ενός εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου. Πρακτικά, αυτό δε τηρείται καθώς ενδέχεται κατά τη διενέργεια να προκύψουν επικίνδυνες ελλείψεις, με συνέπειες όπως την αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας και την ενημέρωση των Αρχών. Έπειτα η ακύρωση του δεσμευμένου παράβολου απαιτεί διαδικασία αιτιολογίας της πράξης αυτής και προώθησης του αιτήματος επιστροφής χρημάτων μέσω Δ.Ο.Υ. Συνηθίζεται, μετά το πέρας των μετρήσεων και πριν την έκδοση ΔΤΕ ο ελεγκτής να ενημερώνει σχετικώς τη γραμματεία ώστε αυτή να προβεί σε εκτύπωση και δέσμευση παράβολων. Η διαπίστωση της πράξης αυτής είναι απλή αν παραθέσει κάποιος την ώρα έναρξης του ελέγχου (λήψη 1ης φωτογραφίας) και την ώρα έκδοσης του παράβολου.

*ΔΤΕ = Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένας τυπικός τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Ταυτοποίηση στοιχείων αδείας κυκλοφορίας (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμός και τύπος κινητήρα, χρώμα, σχήμα αμάξης..)
  • Καταγραφή χιλιομέτρων, έλεγχος φώτων θέσης, διασταύρωσης, πορείας, πέδησης και οπτικός έλεγχος αμαξώματος
  • Μέτρηση εκπομπών καυσαερίων
  • Μέτρηση έντασης φώτων
  • Σύγκλιση – απόκλιση εμπρόσθιου άξονα
  • Μέτρηση απόδοσης ανάρτησης και πέδησης
  • Οπτικός έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης ή στο ανυψωτικό μηχάνημα

Εξ’ αυτών, οι μετρήσεις των εκπομπών καυσαερίων, του φωτόμετρου, της σύγκλισης – απόκλισης, της ανάρτησης και της πέδησης μέσω των μηχανημάτων είναι απαραίτητες για την έκδοση ενός δελτίου καθώς δεν είναι υποχρεωτική η καταγραφή οπτικών ελλείψεων.

 

Εκπομπές Καυσαερίων

Σύμφωνα με τη παράγραφο 8.2 του Παραρτήματος I της πρόσφατης Ευρωπαϊκή Οδηγίας 2014/45/ΕΚ, ορίζονται οι μέθοδοι και τα όρια αποδεκτών εκπομπών καυσαερίων.

Ο τρόπος μέτρησης της θολερότητας ενός κινητήρα diesel πραγματοποιείται επιταχύνοντας από τη ταχύτητα βραδυπορίας (ρελαντί) έως τη ταχύτητα ανακοπής καυσίμου. Η διαδικασία αυτή αποφεύγεται για λόγους:

  1. επιτυχίας του ελέγχου, καθώς η θολερότητα είναι ποσοτικό μέγεθος και η μη επιτάχυνση του κινητήρα με τον τρόπο που ορίζει η νομοθεσία καταγράφει χαμηλότερους συντελεστές θολερότητας (Κ) από τους πραγματικούς.
  2. αποφυγής δυσαρέσκειας των πελατών λόγω έλλειψης γνώσης σχετικά με τον ορθό τρόπο μέτρησης των εκπομπών
  • αποφυγής θορύβων και ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου

Η μέτρηση εκπομπών κινητήρων βενζίνης είναι αποτέλεσμα 5 παραγόντων, εκ των οποίων οι 2 όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση βραδυπορίας ( CO% και HC) και 3 όταν βρίσκεται στις 2000-3000 στροφές ανά λεπτό (CO%, HC και συντελεστής λ). Η εξασφάλιση χαμηλών ρύπων για κάποιο συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του  ελεγκτή, καθώς στο μονοξείδιο του άνθρακα (CO) υπολογίζεται η επί τοις εκατό περιεκτικότητα και δεν αφήνει περιθώριο μεταβολής, όπως ο ποσοτικός συντελεστής Κ στα πετρελαιοκίνητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε ένα ΕΔΧ 18 ετών με 1.500.000 διανυθέντα χιλιόμετρα είναι εύκολο να καταγραφούν εντός ορίων μετρήσεις ενώ σε ένα IX με 10.000 χιλιόμετρα χωρίς καταλύτη είναι σχεδόν αδύνατο. Επομένως όταν ένα βενζινοκίνητο όχημα δεν εκπέμπει εντός ορίων , οι μετρήσεις του αντικαθίστανται  με μετρήσεις ενός  εκ των υπολοίπων αυτοκινήτων που βρίσκονται στο χώρο του ελέγχου.

 

Μέτρηση έντασης και σκόπευσης φώτων

Κατά τη μέτρηση της έντασης και σκόπευσης φώτων σε τεχνικό έλεγχο ΜΟΤΟ είναι αφενός ευκολότερο να απορριφθούν οι μετρούμενες τιμές και αφετέρου απασχολείται και δεύτερος ελεγκτής ως χέρι βοήθειας στον ελεγκτή που έχει αναλάβει τον έλεγχο στο ρόλο του αναβάτη ώστε να μετρηθούν τα μεγέθη. Για να απλοποιηθεί η διαδικασία, έχει κατασκευαστεί μια διάταξη με ένα προβολέα δύο διαβαθμίσεων έντασης φωτός, στον οποίο έχει προσαρμοστεί το φωτόμετρο των ΜΟΤΟ έτσι ώστε με την απλή ενεργοποίηση της διάταξης επιτυγχάνεται η ακριβής ένταση και σκόπευση της μεσαίας και της μεγάλης σκάλας αντίστοιχα.

Βέβαια, με έναν τυπικό έλεγχο ενός ΚΤΕΟ στις τιμές έντασης και σκόπευσης των φώτων των ΜΟΤΟ, θα διαπιστωθεί πως είναι οι ίδιες (ειδικά ως προς την ένταση) και επομένως οι μετρήσεις δεν είναι οι πραγματικές τους.

 

Έλεγχος ανάρτησης και πέδησης

Μετά τις μετρήσεις καυσαερίων και φώτων ακολουθούν οι μετρήσεις ανάρτησης και πέδησης. Όταν ο εμπρόσθιος άξονας ανέβει στο αμορτισερόμετρο, εκτός της απόδοσης ταυτόχρονα υπολογίζεται το βάρος του άξονα. Αυτό το βάρος θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για τον υπολογισμό της απόδοσης πέδησης. Μετά τη μέτρηση της ανάρτησης του εμπρόσθιου άξονα, οι τροχοί πέφτουν στους κυλίνδρους (ράουλα) όπου υπολογίζεται η διακύμανση της πέδησης αλλά και η επιμέρους απόδοση του εμπρόσθιου άξονα. Ακολουθεί η ίδια διαδικασία για τον πίσω άξονα. Προσθέτοντας τις δυνάμεις πέδησης των τεσσάρων τροχών και διαιρώντας τις με το συνολικό βάρος (προκύπτει από το ζύγισμα των 2 αξόνων κατά τη διάρκεια της μέτρησης της ανάρτησης) προκύπτει η συνολική απόδοση.

Αν παρατηρηθεί χαμηλή απόδοση της ανάρτησης σε έναν τροχό, θα σημειωθεί Σοβαρή Έλλειψη αυτόματα από το Σύστημα, είτε λόγω χαμηλής απόδοσης της ανάρτησης για ένα συγκεκριμένο τροχό είτε λόγω μεγάλης διαφοράς απόδοσης που εμφανίζουν οι αναρτήσεις του συγκεκριμένου άξονα. Το πρόβλημα αυτό ρυθμίζεται μετρώντας τον ‘καλό’ άξονα 2 φορές χωρίς να κατοχυρωθούν οι τιμές του άξονα που εμφανίζει πρόβλημα. Ομοίως και για τη μέτρηση πέδησης, όπου το σύνηθες πρόβλημα συναντάται όχι στη συνολική απόδοση αλλά στη μονόπλευρη πέδηση οχημάτων στον πίσω άξονα, ειδικότερα στα παλαιότερα οχήματα εφοδιασμένα με ταμπούρα.

Ένδειξη ότι ένας άξονας χρησιμοποιείται 2 φορές για να παρακαμφθεί ένα χαλασμένο αμορτισέρ αποτελεί το γεγονός ότι στο Δελτίο αποτυπώνονται ίδιες αποδόσεις ανάρτησης για τους δύο άξονες, παραδείγματος χάρη 80% – 75% για τον εμπρόσθιο άξονα και 80% – 75% και για τον πίσω άξονα. Επίσης, οι δύο άξονες θα παρουσιάζουν το ίδιο βάρος που πρακτικά δεν συνηθίζεται.

 Δείτε την συνέχεια «εδώ».Διαδώστε την σελίδα μας μέσω: