Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

Πίσω

0 Έκθεση του υπουργείου για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων (μέρος Β')

Your vote is:
5.00 of 8 ψήφοι

 

Μη καταγραφή οπτικών ελλείψεων και αριθμός φωτογραφιών

Οι οπτικές ελλείψεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα που εκούσια αποφεύγεται η καταχώρηση τους σε Δελτία Τεχνικού Ελέγχου αφορούν στα ελαστικά με εμφανή σημάδια γήρανσης, τα φώτα εμπρός και πίσω, τα φώτα πέδησης και τους δείκτες αλλαγής πορείας που δε λειτουργούν, τις ενδείξεις χιλιομετρητών με μικρότερη ένδειξη σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο, τους αδήλωτους κινητήρες, στις αδήλωτες εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης και τις αφαιρέσεις καταλύτη. Ένα ΚΤΕΟ μπορεί να αποκρύψει μια εμφανή παρέμβαση στο χιλιομετρητή ενός οχήματος χωρίς να αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου η παρατήρηση για τα προ διετίας χιλιόμετρα και επομένως να μην απαιτείται η σημείωση της νέας Σοβαρής Έλλειψης 7.11a. Όταν ένα όχημα προσκομισθεί σε ένα ΚΤΕΟ και έχει λιγότερα χιλιόμετρα από τη προηγούμενη φορά αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ‘περάσει’ (π.χ. 160.000 χλμ το 2016 και 87.000 χλμ το 2018), ο ελεγκτής θα καταχωρήσει λίγο περισσότερα χιλιόμετρα σε σχέση με την ένδειξη του 2016, ρεαλιστική ώστε να μην αμφισβητηθεί (π.χ. 174.000 χλμ). Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος αποτρεπτικός παράγοντας (π.χ. μία φωτογραφία του οδομέτρου κατά τη διάρκεια του ελέγχου), το πρόβλημα των «γυρισμένων χιλιόμετρων» θα διαιωνίζεται.

Σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 του ΦΕΚ 3469 / 28.12.2012, ορίζονται οι προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών των γραμμών ελέγχου των ιδιωτικών ΚΤΕΟ διευκρινίζοντας τη μορφή, ονομασία και τον αριθμό φωτογραφιών για κάθε όχημα σε έξι (6). Με το άρθρο 3 του ΦΕΚ 2200 / 06.09.2013, ο αριθμός των απαιτούμενων φωτογραφιών μειώνεται σε τρεις (3), όπου η πρώτη και η δεύτερη φωτογραφία περιορίζονται σε εμπρόσθια και οπίσθια λήψη ενός οχήματος από σταθερά εγκατεστημένες κάμερες σε μια γραμμή ελέγχου και η τρίτη φωτογραφία απεικονίζει την εμπρόσθια πλευρά του οχήματος μέσω κινητής μηχανής που χειρίζεται ο ελεγκτής. Αν κατά τη κρίση ενός ελεγκτή διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις, φωτογραφίες πέραν των τριών (3) υποχρεωτικών θα αποθηκεύονται αλλά δεν θα αποστέλλονται. Ο αριθμός των τριών (3) φωτογραφιών είναι επαρκής μόνο για τη ταυτοποίηση του οχήματος και αδυνατεί να προβάλει μη εγκεκριμένες μετατροπές όπως αλλαγή κινητήρα και εγκατάσταση υγραεριοκίνησης όταν αυτές να έχουν δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας. Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στη διεξαγωγή ενός τεχνικού ελέγχου, απαιτούνται περισσότερες υποχρεωτικές φωτογραφίες οι οποίες θα αποστέλλονται στο Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου, όπως φωτογραφία του χώρου του κινητήρα, της ένδειξης χιλιομέτρων και της κατάστασης των ελαστικών.

 

Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) είναι υποχρεωτική για τα οχήματα σε κυκλοφορία. Πιο συγκεκριμένα, τα IX και Φορτηγά IX έως 3,5t, οφείλουν να εφοδιάζονται με ΚΕΚ από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας τους και τα βαρέα οχήματα με τα ΕΔΧ από τους 6 μήνες. Ο θεσμός της ΚΕΚ αποτελεί έναν μικρής έκτασης τεχνικό έλεγχο, παρ’ όλ’ αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν θεσμοθετηθεί τροποποιημένες και αυστηρότερες οδηγίες ως προς τη διενέργεια και έκδοσή της, καθώς η έκδοση μιας ΚΕΚ δεν απαιτεί λήψη και αποστολή φωτογραφικού υλικού, αποστολή αποτελεσμάτων στο ΜΣ του Υπουργείου και δεν έχει ελάχιστο χρόνο διεξαγωγής.

 *ΚΕΚ = Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

 

Διαδικασία εύρεσης της αρχικής δήλωσης σε περιοδικό έλεγχο οχήματος που φέρει εγκατάσταση υγραερίου

Από την 1η Μαρτίου 2018 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 4856/29.12.2017, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον περιοδικό έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 1 της υπουργικής απόφασης ΦΑ1/3936/2015 (Β’2733) (Προέβην στη διασκευή…..). Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 3 της Β’ 4856/29.12.2017, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση, στο δελτίο σημειώνεται η Σοβαρή Έλλειψη 12401.1 και το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 6.1 του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης αν σε ένα εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου όχημα με εγκατεστημένο σύστημα υγραερίου έχει αλλαχθεί η δεξαμενή ή ο εγκέφαλος, τότε το όχημα υποβάλλεται εκ νέου σε Ειδικό Έλεγχο Εγκ. Υγραερίου, ο οποίος κοινοποιείται στο ΥΜΕ χωρίς να εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας και σύμφωνα με την παράγραφο 6.2, αν αντικατασταθεί οποιοδήποτε εξάρτημα πέραν των τριών παραπάνω αναφερόμενων βασικών εξαρτημάτων, σε σχέση με αυτά της αρχικής εγκατάστασης – δήλωσης, τότε ο εν λόγω έλεγχος θα πραγματοποιείται με την υποβολή στο ΚΤΕΟ νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος 3.

Η διαδικασία εξεύρεσης της αρχικής δήλωσης παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες, καθώς ένα ΚΤΕΟ, το οποίο δεν είχε προβεί σε Ειδ. Έλεγχο Εγκατάστασης Υγραερίου για το συγκεκριμένο όχημα και διενεργεί τον περιοδικό έλεγχο, αφενός θα αδυνατεί να επικοινωνήσει με κάποια Δ/νση Μεταφορών , ειδικά αν ο έλεγχος διεξάγεται αργά το απόγευμα ή Σάββατο και αφετέρου, είναι χρονοβόρα η διαδικασία ανεύρεσης του ΚΤΕΟ που στο παρελθόν διενήργησε τον Ειδικό Έλεγχο. Επίσης, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης της αρχικής δήλωσης κατά την αρχική εγκατάσταση , δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν έχει αντικατασταθεί κάποιο εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων ώστε να απαιτείται εκ νέου Ειδικός Έλεγχος. Για λόγους εξυπηρέτησης, ένα ΚΤΕΟ μπορεί να ισχυριστεί ότι η αρχική δήλωση δε βρέθηκε ποτέ και σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του Άρθρου 9 προσκομίζεται νέα υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από το ΚΤΕΟ) και στο όχημα δεν σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις.

Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να απλοποιηθεί αν υπήρχε μία διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Μεταφορών όπου ένας πιστοποιημένος εγκαταστάτης θα καταχωρούσε την υπεύθυνη δήλωση ενός οχήματος με υγραεριοκίνηση πριν το όχημα ελεγχθεί και αυτή θα ήταν διαθέσιμη σε όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας αντλώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία κυκλοφορίας από το Μηχανογραφικό Σύστημα. Με την εφαρμογή αυτή εξασφαλίζονται:

  • Η γρήγορη εξεύρεση της δήλωσης από το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο
  • Η αποφόρτιση των Δ/σεων Μεταφορών ή των ΚΤΕΟ που επωμίζονται την προαναφερθείσα διαδικασία
  • Η διαφάνεια του τεχνικού ελέγχου, καθώς για όσα οχήματα δεν έχει αναρτηθεί υπεύθυνη δήλωση, δεν θα μπορούν να περάσουν τον έλεγχο
  • Η δημιουργία αρχείου στο ΜΣ του Υπουργείου έτσι ώστε να συγκρίνονται προηγούμενες δηλώσεις με την πιο πρόσφατη οπτικά με το προσκομιζόμενο όχημα ώστε να επιβεβαιώνονται τυχόν αλλαγές στα εξαρτήματα της εγκατάστασης και να απαιτείται εκ νέου Ειδικός Έλεγχος
  • Η εξάλειψη του φαινομένου της διαρροής επικυρωμένων κενών δηλώσεων.

 

Βαρύτητα ελλείψεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία

Πρόσφατα η Οδηγία 2014/45/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο και περιλαμβάνει την ενημερωμένη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για το θεσμό του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος Ι ορίζονται οι αξιολογήσεις των αστοχιών οι οποίες συμπληρώνονται από ελλείψεις της απόφασης 12078/1343 (ΦΕΚ 435/03.03.2004), οι οποίες δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τρείς από τις προαναφερθείσες ελλείψεις είναι οι:

  • 1307 ( Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα (τύπος): λείπει ή είναι παραποιημένος ή δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας)
  • 1309 (Οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο – Οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) ή οχήματα διπλού καυσίμου (dual- fuel): Η εγκατάσταση υγραεριοκίνησης δεν έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία ( το υγραέριο δεν αναφέρεται ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος)
  • 1310 (Η εγκατάσταση κίνησης με φυσικό αέριο / ή με διπλό καύσιμο δεν έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία (το φ.α. δεν αναφέρεται ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος)

Οι παραπάνω σοβαρές ελλείψεις, προφανώς αναφέρονται σε εκτεταμένες και μη εγκεκριμένου τύπου μετατροπές, επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον. Επομένως, η παρούσα διαβάθμισή τους δεν ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των κινδύνων που εγκυμονούν και κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση τους σε επικίνδυνες.

 

Επαναπροσδιορισμός προστίμων

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κεφαλαίου 7 της Οδηγίας 2014/45/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 3326/212/2015 απόφαση (Β’ 158/22.01.2015). Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση στη παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 3 αναφέρονται οι παραβάσεις που επιφέρουν πρόστιμο 750 και 1000 ευρώ για μη καταγραφή σοβαρών και επικίνδυνων ελλείψεων αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στατιστικά που ανακοινώνει το Υπουργείο Μεταφορών το 2017 σημειώθηκαν μόνο 275 επικίνδυνες ελλείψεις, ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 0,01 %.

 Δείτε το πρώτο μέρος «εδώ».Διαδώστε την σελίδα μας μέσω: