Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

Πίσω

0 Επανακαθορισμός ημερομηνιών εμπρόθεσμων ελέγχων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ.

Your vote is:
5.00 of 4 ψήφοι

 

Επανακαθορισμός ημερομηνιών εμπρόθεσμων ελέγχων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ λόγω COVID-19 

Η απόφασή που δημοσιεύτηκε στις 29-4-20 (ΑΔΑ: 943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ) αναφέρει ότι παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 14-3-2020 έως και Κυριακή 3-5-2020.

Εχθές με νέα απόφαση, (ΑΔΑ: Ω355465ΧΘΞ-95Ρ) το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, άλλαξε την ημερομηνία αρχής της περιόδου (και υπολογισμού του τέλους εκπροθέσμου ελέγχου που έχουμε ήδη διενεργήσει..) από 14-3-2020 σε 7-3-2020. και από 13-3-2020 σε 6-3-2020 για οχήματα με σοβαρές και επικίνδυνες ελλείψεις.

Επιπλέον συμπεριέλαβαν τελικά και στην παράταση των 70 ημερών και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των τεχνιτών αερίων για έλεγχο LPG ή CNG για περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έδωσαν παράταση 30 ημερών για τις δηλώσεις τον αρχικό έλεγχο εγκατάστασης - απεγκατάστασης συστημάτων αερίων.

Ακόμη η νέα απόφαση αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης οχήματος κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 18 Μαΐου 2020 βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή που βρίσκεται το όχημά του και λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων έως τις 18 Μαΐου 2020, είναι αδύνατη η προσκόμιση του οχήματος σε ΚΤΕΟ από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, τα οχήματα αυτά ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου) έως και τις 15 Ιουνίου 2020. Κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών θα πρέπει να προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη από Δημόσια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 18 Μαΐου 2020, το όχημά του (θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας) βρισκόταν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από ότι ο ίδιος. 

Δείτε την Υπουργική απόφαση της 29 Απριλίου «εδώ» και την νέα 6 Μαΐου «εδώ», η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 7 Μαΐου πρωί.