Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

Πίσω

0 Παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Your vote is:
2.62 of 13 ψήφοι

Παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων λόγω κορωναϊού.

Παρατείνεται η αναστολή στο σύνολο της Επικράτειας της λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 11.1.2021 έως την Δευτέρα 18.1.2021. (ΚΑΔ:71201400).
 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:
 
Αναστέλονται οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών ΚΑΔ 71.20.14.00, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Παράταση:
 
Σε συνέχεια της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 (30 Β΄) κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 12/01/2021 έως και 17/01/2021, ισχύει αναλογικά η παράταση των ενενήντα (90) ημερών που δόθηκε με την αριθμ. 689/04-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Λ6465ΧΘΞ-0Ξ9) εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι για τις ταξινομήσεις επιβατηγών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, των μοτοσικλετών και των φορτηγών με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 tn, χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, η παράταση των 90 ημερών ισχύει αναλογικά για όσες άδειες εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών από τις 4 Ιανουαρίου 2021 έως τις 17 Ιανουαρίου 2021.
 
Δείτε το ΦΕΚ 30B 8.1.21 για την παράταση αναστολής λειτουργίας «εδώ» (σελίδα 251 το εδάφιο 31), και για την την παράταση της ισχύς των δελτίων «εδω».
 
ΥΓ:
 


Διαδώστε την σελίδα μας μέσω: