Γενικοί όροι χρήσης

Ειδικότερα στοιχεία & πληροφορίες ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:
«Iδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Εκηβόλος» ΑΕ

Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.ikteo-istiaias.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.ikteo-istiaias.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.ikteo-istiaias.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών. Οι επισκέπτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους επισκέπτες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης.

Διακριτικός τίτλος ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ
Δραστηριότητα εταιρείας Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
Διεύθυνση Άγιος Γεώργιος Ιστιαίας
Ταχυδρομικός κώδικας 34200
ΑΦΜ 800201543
ΔΟΥ Χαλκίδας
ΜΑΕ 64179/12/Β/07/30
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]
Τηλέφωνο Γραμματείας +30 22260 55022
Τηλεομοιοτυπία (Fax) +30 22260 55002

Παρεχόμενες πληροφορίες

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία. Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε δια χειρός από τον Μήτρου Δημήτριο (aka DimisM). Είναι πνευματική ιδιοκτησία του «ΙΚΤΕΟ Εκηβόλος» αλλά και του ιδίου. Όλο το περιεχόμενο δημιουργήθηκε με έναν απλό κειμενογράφο, δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα CMS, και η προσπάθεια αφορά την προώθηση της παρούσας επιχείρησης αλλά και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα γύρω από τα ΚΤΕΟ αλλά της αυτοκίνησης γενικώς.


Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διάθεση πληροφοριών από άλλες πηγές ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών της. H ιστοσελίδα www.ikteo-istiaias.gr της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν στους επισκέπτες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η www.ikteo-istiaias.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.


Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.ikteo-istiaias.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.ikteo-istiaias.gr πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.ikteo-istiaias.gr. Οι επισκέπτες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες ούτε να παραβιάζουν την χρήση του εμπορικού σήματος και τα πνευματικά δικαιώματα.

Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Logo