Α.Ε.
 
   
 
Αρχική > Απαιτούμενα Έγγραφα (Δικαιολογητικά) Κυριακή, 20 Μαΐου 2018    
   
Πριν ξεκινήσετε να επισκεφθείτε το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων θα πρέπει να έχετε υπ’όψιν σας δύο σημαντικές προϋποθέσεις για την καλύτερη και ταχεία εξυπηρέτησή σας.

Αφενός, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικός με το ΚΤΕΟ έτσι ώστε να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος αναμονής και θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε περίπου 20 λεπτά.

Αφετέρου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε εκ των προτέρων πως έχετε μαζί σας κάποια έγγραφα τα οποία συνοπτικά είναι:
1) Άδεια Κυκλοφορίας
2) Ταυτότητα (του ατόμου που προσκομίζει το όχημα)
ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα ή Άδεια Παραμονής
3) Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εαν υπάρχει)
4) Εγκρίσεις τύπου (περιπτώσεις τροποποίησης ή μετασκευής)


ΠΡΟΣΟΧΗ!!
α) Αν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί αντιηλιακές μεμβράνες θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό έγκρισης.
β) Αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση Ρυμούλκησης.
γ) Αν το όχημα φέρει εμπρόσθια προστασία (bull bars), θα πρέπει να συνοδεύεται από τον πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.
δ) Σε περίπτωση που στο όχημα υπάρχει τοποθετημένη μη εργοστασιακή ηλιοροφή θα πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά η Άδεια Κυκλοφορίας.
ε) Αν το όχημα έχει καύσιμο και υγραέριο κατόπιν διασκευής θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Μηχανικού, με ημερομηνία εντός μιας βδομάδας από τον έλεγχο.
στ) Για εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών.
ζ) Για όχημα μεταφοράς καυσίμων (βυτίο) θα πρέπει να προσκομισθεί ογκομετρική βεβαίωση.


Στη σελίδα μας Τεχνικός Έλεγχος υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα σημεία ελέγχου από τα οποία θα περάσει το όχημά σας. Επίσης, μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για την προσκόμιση και παραλαβή του οχήματός σας στην σελίδα Διαδικασία.
 
  Πρόσθετα Δικαιολογητικά
Για Ανάριθμο όχημα πρέπει να προσκομιστούν:
Πιστοποιητικό ταξινόμησης (εάν είναι μεταχειρισμένο από το εξωτερικό). Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (εαν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα του Ο.Δ.Δ.Υ).

Για αρχικό έλεγχο υγραερίου πρέπει να προσκομιστούν:
Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Μηχανικού, με ημερομηνία εντός 1 μήνα από τον έλεγχο. Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης. Επικυρωμένη δήλωση συμμόρφωσης της κατασκευαστικής εταιρείας των εξαρτημάτων (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου κειμένου το πρωτότυπο και μετάφραση αυτού). Κοινοποίηση εξαρτημάτων.

Για εκπαιδευτικό όχημα πρέπει να προσκομιστούν:
Η άδεια λειτουργίας της σχολής. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων. (κατά την φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης κ εξέτασης των υποψηφίων).

Για ΤΑΞΙ πρέπει να προσκομιστούν:
Υπεύθυνη δήλωση για μη οφειλή, ή οφειλή, ή διακανονισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπτωση. Υπεύθυνη δήλωση και παράδειγμα για την συμπλήρωσή της θα βρείτε στην γραμματεία του ΙΚΤΕΟ. Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Απόκομμα απόδειξης από την ταμειακή του ΤΑΞΙ.


  Να μην αμελήσετε
Για την αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας θα σας προτείναμε να ελέγξετε ότι όλα τα φώτα, φλας κ.λ.π λειτουργούν κανονικά. Τα φορτηγά οχήματα θα πρέπει να φέρουν λασπωτήρες, να αναγράφουν τις υποχρεωτικές σημάνσεις, καθώς και το όριο ταχύτητας. Τα δίκυκλα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα και με τους δύο καθρέπτες, και τον γνήσιο αριθμό κυκλοφορίας στην θέση που ορίζει ο κατασκευαστής. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσετε το όχημα να είναι πλυμένο, καθώς και o εξοπλισμός του να συμπεριλαμβάνει τρίγωνο, ισχύοντα πυροσβεστήρα, ρεζέρβα και επίσης, πλήρες και ισχύον φαρμακείο.
 Πληροφορίες: Ι.ΚΤΕΟ - ΙΣΤΙΑΙΑΣ

 Ωράριο Λειτουργίας:
    Δευτέρα εως Παρασκευή
    8:00 - 15:00
    Σάββατο
    8:00 - 14:00

 Έλεγχος με ραντεβού:
    (+30) 22260 55022
    (+30) 22260 55002 (FAX)
    (+30) 6948 107387

 Διεύθυνση:
    Περιοχή Αγ. Γεωργίου
    Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
    Τ.Κ. 34200, Β.Εύβοια

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
    info[@]ikteo-istiaias[.]gr

 Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο
   ικανοποίησης πελατών
   
 
 
© 2009 - 2018 ikteo-istiaias.gr, designed by GF