Α.Ε.
 
   
 
Αρχική > Απαιτούμενα Έγγραφα > Προσωπικά Δεδομένα Κυριακή, 20 Μαΐου 2018    
   
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρούνται από την εταιρεία μας είναι βάσει των διατάξεων του νόμου Ν2472/97:

"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" (Άρθρο 11 παρ.1 του Ν.2472/1997)

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΕΚΗΒΟΛΟΣ Α.Ε γνωστοποιεί προς τους πελάτες και συναλλασόμενους με αυτήν τα ακόλουθα: α) Από την εταιρεία διατηρείται Αρχείο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο συλλέγονται και διαχειρίζονται για τον τεχνικό έλεγχο τα δεδομένα που περιέχονται στην άδεια κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος για την επικαιροποίηση των δεδομένων του Αρχείου του ΥΜΕ (σε περίπτωση διαφοράς των στοιχείων του οχήματος ή του ιδιοκτήτη που αναγράφονται στην άδεια από αυτά που περιέχονται στο αρχείο του ΥΜΕ), τα δεδομένα που προέρχονται από τον διενεργηθέντα τεχνικό έλεγχο που τυπώνονται στο παρόν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου καθώς και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του προσκομίζοντος το όχημα για τεχνικό έλεγχο. β) Αποδέκτες των δεδομένων του Αρχείου Τεχνικού Ελέγχου είναι αποκλειστικά και μόνο ο ιδιοκτήτης του οχήματος, το ΥΜΕ, τα τμήματα του ΙΚΤΕΟ που εμπλέκονται στην διαχείριση του τεχνικού έλεγχου και οι προβλεπόμενες από τους νόμους δημόσιες αρχές. γ) Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μετά από έγγραφο αίτημά του.

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Νόμος 4072, ΦΕΚ:86Α´ - 11/ΑΠΡ/2012)

Καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες (προαιρετική έντυπη δημοσίευση) με την προϋπόθεση πως θα γίνεται δημοσίευσης του ισολογισμού σας μέσω διαδικτύου σε ιστοχώρο που διατηρεί η εκάστοτε Ανώνυμη Εταιρεια. "Νόμος 4072 ΦΕΚ:86Α´ - 11/ΑΠΡ/2012".
Το Ι.ΚΤΕΟ Ιστιαίας Εκηβόλος Α.Ε. σύμφωνα με την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας και την άμεση εναρμόνισή της με αυτή, δημοσιεύει τους ισολογισμούς της εδώ
 Πληροφορίες: Ι.ΚΤΕΟ - ΙΣΤΙΑΙΑΣ

 Ωράριο Λειτουργίας:
    Δευτέρα εως Παρασκευή
    8:00 - 15:00
    Σάββατο
    8:00 - 14:00

 Έλεγχος με ραντεβού:
    (+30) 22260 55022
    (+30) 22260 55002 (FAX)
    (+30) 6948 107387

 Διεύθυνση:
    Περιοχή Αγ. Γεωργίου
    Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
    Τ.Κ. 34200, Β.Εύβοια

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
    info[@]ikteo-istiaias[.]gr

 Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο
   ικανοποίησης πελατών
   
 
 
© 2009 - 2018 ikteo-istiaias.gr, designed by GF