Κατηγορίες τεχνικού ελέγχου, διαδικασίες και δικαιολογητικά

Επιλέξτε το είδος του τεχνικού ελέγχου που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για το τι αφορά, για το πια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσετε, καθώς και πια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα να προσκομίσετε.


Γνωρίζετε ότι..

Από τον Ιανουάριο του 2013 βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων 24996/2840 (ΦΕΚ 1123Β’ 3/6/2011) και 41557/5065 (ΦΕΚ 2200Β’ 6/4/2013), όλα τα ΙΚΤΕΟ υποχρεούνται να φωτογραφίζουν όλα τα οχήματα που προσέρχονται για Τεχνικό Έλεγχο, με σταθερές και φορητές κάμερες. Όλες αυτές οι φωτογραφίες αποστέλλονται μαζί με τα δεδομένα των ελέγχων (μετρήσεις, ελλείψεις, αποτέλεσμα ελέγχου) στο Υπουργείο Μεταφορών, μέσω online μηχανογραφικού συστήματος, αμέσως μετά την εκτύπωση του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).

Διάρκεια τεχνικού ελέγχου

Με την Υπουργική απόφαση 20398/2177 (ΦΕΚ 1469Β’ 03/05/2012) του Υπουργείου Μεταφορών καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος διεξαγωγής του τεχνικού ελέγχου για κάθε κατηγορία οχήματος. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται από το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΤΕΟ, και ξεκινάει με την λήψη της πρώτης φωτογραφίας από την σταθερή κάμερα, κατά την είσοδο του οχήματος στην γραμμή ελέγχου, και λήγει με την εκτύπωση του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) του οχήματος.

Κατηγορία Οχήματος Ελάχιστος χρόνος ελέγχου
Μοτοποδήλατα έως 49 ㎤ 12' λεπτά
Μοτοσυκλέτες ≥ 50 ㎤ 12' λεπτά
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) 20' λεπτά
Επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) 20' λεπτά
Φορτηγά οχήματα με μικτή μάζα έως 3500 κιλά (ΦΙΧ) 20' λεπτά

Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (K.E.K.)

Η Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων είναι ενσωματωμένη στο δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) βάση (ν.3897/2010) και έχει ισχύ από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία έκδοσης μέχρι, ένα (1) χρόνο για το επιβατικά οχήματα (ΕΙΧ), έξι (6) μήνες για τα ταξί ενώ τα δίκυκλα δεν έχουν καμία υποχρέωση για έκδοση (ΚΕΚ). Περισσότερα «εδώ»