Κόστος ελέγχων

Το κάθε όχημα που επρόκειτο να περάσει από τεχνικό έλεγχο, έχει και το δικό του κοστολόγιο το οποίο θεσπίζετε από το νόμο ως προς τα όρια κατώτατης τιμής, νόμος (ΦΕΚ 501Β’ 5/3/2013) του Υπουργείου μεταφορών. Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ όπως και κάθε εταιρεία ΙΚΤΕΟ ανά την επικράτεια έχει την δική της τιμολογιακή πολιτική.

Τον πίνακα παραβόλων θα τον βρείτε «εδώ».


Υπολόγισε το κόστος ελέγχου

Επέλεξε την κατηγορία οχήματος και το είδος ελέγχου, και μάθετε άμεσα για το κόστος ελέγχου του οχήματός σας.

Επιλέξτε κατηγορία Οχήματος:Επιλέξτε είδος ελέγχου :

Εναλλακτικά υπολογίστε το κόστος ελέγχου αυτόματα με την ημερομηνία ελέγχου «εδώ».

*ΑEΑΕ σημαίνει «Αρχικός Έλεγχος Αντί Επανελέγχου»

Το κόστος τον παραβόλων καθορίζετε από το κράτος και είναι το ίδιο για όλη την επικράτεια.
Δείτε τον πίνακα παραβόλων «εδώ».

Βάση του νόμου (ΦΕΚ 1445Β’ 27/4/2017) δεχόμαστε τις ακόλουθες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ως τρόπο πληρωμής, καθώς και τα ακόλουθα ψηφιακά νομίσματα Bitcoins*:


Ενδεικτικός πίνακας τιμών

Οι παρακάτω τιμές αναφέρονται σε εμπρόθεσμα οχήματα τα οποία δεν είναι ληξιπρόθεσμα*, ούτε χρήζουν ειδικών περιπτώσεων.

Κατηγορία Οχήματος Τιμή
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) 60€
Επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) 45€
Φορτηγά οχήματα με μικτή μάζα έως 3500 κιλά (ΦΙΧ) 70€
Δίκυκλες μοτοσυκλέτες 30€
Έλεγχος εγκατάστασης υγραερίου 80€
Εκούσιος έλεγχος (Προαιρετικός) 26€
Επανέλεγχος (Ελέγχου μας) 0€
Επανέλεγχος από άλλο ΚΤΕΟ 20€
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Αυτόνομη) 10€
Αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου 10€
Επαλήθευση αριθμών λογισμικού CID & βαθμονόμησης CVN 25€

Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αν και η ιστοσελίδα μας ενημερώνετε αυτόματα, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιβεβαίωση του εκάστοτε κοστολογίου.

Πότε περνάω από τεχνικό έλεγχο;

Εφόσον είστε πελάτης μας και ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας έγινε στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα μας, με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας, να ενημερωθείτε για την ημερομηνία επομένου ελέγχου καθώς και την ημερομηνία λήξης της κάρτας ελέγχου καυσαερίων σας. Περισσότερα «εδώ».

Πίνακας προστίμων ληξιπροθέσμων οχημάτων

Τα ληξιπρόθεσμα οχήματα επιβαρύνονται με πρόστιμο, για την εκπρόθεσμη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, το οποίο επιβάλλεται βάση νόμου υπό την μορφή επιπρόσθετου παραβόλου καθυστέρησης υπέρ δημοσίου, του οποίου το κόστος καθορίζετε από το κράτος και είναι το ίδιο για όλη την επικράτεια. Όλα τα ΚΤΕΟ υποχρεούνται για την άμεση είσπραξη και απόδοσή τους στο Δημόσιο. Δείτε τις τιμές των παραβόλων στον παρακάτω πίνακα.

Εκπρόθεσμος έλεγχος

Κατηγορία Οχήματος μέχρι και 30 ημέρες από 30 ημέρες έως 6 μήνες πέραν των 6 μηνών
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) 16€ 33€ 65€
Επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) 15€ 31€ 62€
Φορτηγά οχήματα με μικτή μάζα έως 3500 κιλά (ΦΙΧ) 20€ 39€ 78€
Δίκυκλες μοτοσυκλέτες 10€ 20€ 41€

Το παράβολο εκδίδεται από εμάς, συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας, και το πληρώνετε σε εμάς χωρίς κανένα επιπρόσθετο τέλος όπως συμβαίνει σε διάφορες άλλες υπηρεσίες και ΙΚΤΕΟ , με την προϋπόθεση ότι η καταβολή του αντιτίμου γίνεται με μετρητά και μόνο.Εκπρόθεσμος επανέλεγχος

Κατηγορία Οχήματος μέχρι 60 ημέρες *ΑEΑΕ έως 6 μήνες *ΑEΑΕ από 6 έως 12 μήνες *ΑEΑΕ πέραν των 12 μηνών
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) 4€ 16€ 33€ 65€
Επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) 3€ 15€ 31€ 62€
Φορτηγά οχήματα με μικτή μάζα έως 3500 κιλά (ΦΙΧ) 5€ 20€ 39€ 78€
Δίκυκλες μοτοσυκλέτες 2€ 10€ 20€ 41€

ΑEΑΕ σημαίνει Αρχικός Έλεγχος Αντί Επανελέγχου.
Κατά τον «Αρχικός Έλεγχος Αντί Επανελέγχου» επιπλέον του κόστους το παραβόλου υπέρ δημοσίου, είναι και η αρχική τιμή ελέγχου του ΚΤΕΟ.