Συχνότητα τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Περισσότερα στην σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών «εδώ».

Για την συχνότητα ελέγχου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), δείτε περισσότερα «εδώ».

Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης

Τα καινούργια επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, (ΕΙΧ έως εννέα (9) θέσεις), περνούν για πρώτη φορά από αρχικό τεχνικό έλεγχο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία πρώτης άδειας αδείας, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας με περιθώριο ± 1 εβδομάδα.


Η υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο έως και μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το τελευταίο σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).


Βρείτε την ημερομηνία τεχνικού ελέγχου για το όχημά σας «εδώ», και το κόστος ελέγχου «εδώ».

Επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης

Σε αυτή την κατηγορία όπου ανήκουν τα Ταξί και τα Εκπαιδευτικά, (ΕΔΧ έως εννέα (9) θέσεις), τα οποία περνούν για πρώτη φορά από αρχικό τεχνικό έλεγχο μετά την πάροδο ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία πρώτης άδειας αδείας, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας με περιθώριο ± 1 εβδομάδα.


Η υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο έως και μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το τελευταίο σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).


Βρείτε την ημερομηνία τεχνικού ελέγχου για το όχημά σας «εδώ», και το κόστος ελέγχου «εδώ».

Φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης

Τα καινούργια φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ με μικτή μάζα έως 3500 κιλά), περνούν για πρώτη φορά από αρχικό τεχνικό έλεγχο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία πρώτης άδειας αδείας, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας με περιθώριο ± 1 εβδομάδα.


Η υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο έως και μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το τελευταίο σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).


Βρείτε την ημερομηνία τεχνικού ελέγχου για το όχημά σας «εδώ», και το κόστος ελέγχου «εδώ».

Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Οι καινούργιες δίκυκλες μοτοσικλέτες, (ΔΙΧ άνω των 49 κυβικών εκατοστών), περνούν για πρώτη φορά από αρχικό τεχνικό έλεγχο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία πρώτης άδειας αδείας, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας με περιθώριο ± 1 εβδομάδα.


Η υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο έως και μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το τελευταίο σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).


Βρείτε την ημερομηνία τεχνικού ελέγχου για το όχημά σας «εδώ», και το κόστος ελέγχου «εδώ».

Πότε περνάω από τεχνικό έλεγχο;

Εφόσον είστε πελάτης μας και ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας έγινε στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα μας, με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας, να ενημερωθείτε για την ημερομηνία επομένου ελέγχου καθώς και την ημερομηνία λήξης της κάρτας ελέγχου καυσαερίων σας. Περισσότερα «εδώ».

Συχνότητα ελέγχου καυσαερίων

Ο έλεγχος καυσαερίων πιστοποιείται με την έκδοση «Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων» (ΚΕΚ) ή με το «Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου» (ΔΤΕ) όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την περιοδικότητα της υποχρέωσης για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων για κάθε κατηγορία οχήματος.

Κατηγορία Οχήματος Υποχρέωση έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων Περιοδικότητα
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής (ΕΙΧ) Με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
Φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) Με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
Δίκυκλες μοτοσικλέτες (ΔΙΧ) Δεν υποχρεούνται στην έκδοση ΚΕΚ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση ΚΕΚ
Επιβατικά οχήματα δημοσίας (ΕΔΧ) Ταξί Με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες
Επιβατικά οχήματα δημοσίας (ΕΔΧ) Εκπαιδευτικά Δεν υποχρεούνται στην έκδοση ΚΕΚ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση ΚΕΚ

Γνωρίζετε ότι..

Στο άμεσο μέλλον, όπως ήδη έχει γίνει και με τις ασφάλειες των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, ο τεχνικός έλεγχος θα διασταυρώνετε ηλεκτρονικά με τα αρχεία στην διεύθυνση μεταφορών και θα πιστώνονται, αυτόματα, πρόστιμα στην εφορία. (Αφορούν οχήματα τα οποία η ισχύς του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) έχει παρέλθει, και δεν έχει ανανεωθεί).