Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

Πίσω

0 MyAuto στο Gov με Άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, Ασφάλεια, Τέλη κυκλοφορίας αλλά και Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων

 • Γενικά
 • από ΙΚΤΕΟ Εκηβόλος
 • 19-07-2022
Your vote is:
5.00 of 4 ψήφοι

ΜyAuto στο Gov.gr (Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος αυτοκινήτου;)

Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο ΚΤΕΟ, Ασφάλεια, Τέλη κυκλοφορίας αλλά και Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτωναβίβαση Οχημάτων!

Η νέα εφαρμογή myAuto στο gov.gr θα έχει σε ψηφιακή μορφή την άδεια κυκλοφορίας, το δελτίο ΚΤΕΟ, την ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας κάθε οχήματος ενώ θα είναι δυνατή και η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 3523/2022 το οποίο αφορά στη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτή, τις κατηγορίες πληροφοριών που θα παρέχονται, τις διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Τα στοιχεία του οχήματος στο myAuto

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες του οχήματος στο my Auto θα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

Οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή myAuto στο gov.gr είναι:

Η Άδεια κυκλοφορίας από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα στοιχεία τεχνικού ελέγχου οχήματος – ΚΤΕΟ από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα τέλη κυκλοφορίας και στοιχεία ακινησίας και ιδιοκτησίας από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ασφάλιση από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Οι πληροφορίες του οχήματος που αντλούνται από το myAuto από τα Μητρώα θα παρουσιάζουν την εικόνα του σε πραγματικό χρόνο και θα παρέχονται για την ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Οι πληροφορίες του οχήματος θα μπορούν να εκτυπωθούν σε έγγραφο το οποίο όμως δεν επέχει θέση βεβαίωσης σχετικά με τις πληροφορίες του οχήματος.

Σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα αληθή στοιχεία του οχήματος οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο φορέα για τη διόρθωση τους.

Η είσοδος στο my Auto θα είναι μέσω του gov.gr «εδώ».

Η εφαρμογή myAuto είναι διαφορετική από την myCar -και αυτή στο gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι στο myCar μπορείτε να θέσετε σε ακινησία το όχημα ή να άρετε την ακινησία καθώς επίσης μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας.

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων στο MyAuto

Τι είναι ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων αυτοκινήτου; Περισσότερα στο ikteo-istiaias.gr

Ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του: «Manual-mv.pdf», με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

 • Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης
 • Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
 • Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα
 • Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία
 • Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο
 • Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Η νέα διαδικασία αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, τα δικαιολογητικά που καταργείται η προσκόμισή τους είναι:

 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: «Manual-mv.pdf». Επιγραμματικά, ο πωλητής:

 • εισέρχεται στο «drivers-vehicles.services.gov.gr» με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet, και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
 • επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και
 • εισάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.

Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και email στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Πηγή: ethnos.grΔιαδώστε την σελίδα μας μέσω: