Εύρεση στοιχείων στη βάση δεδομένων μας

Εφόσον είστε πελάτης μας και έχετε κάνει τον τελευταίο τεχνικό σας έλεγχο στο ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» AE, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μάθετε ποια ημερομηνία έχετε υποχρέωση για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος σας. Εάν γνωρίζετε την ημερομηνία τελευταίου τεχνικού ελέγχου ή πρόκειται για αρχικό τεχνικό έλεγχο, πιέστε «εδώ», για ενημερωθείτε για την ημερομηνία επομένου τεχνικού ελέγχου, την κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), καθώς και για το κόστος ελέγχου.


Προσωρινά ΕΚΤΟΣ ΛΕΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Αναμένουμε την ενημέρωση της βάσεις δεδομένων.Γνωρίζετε ότι..

Στο άμεσο μέλλον, όπως ήδη έχει γίνει και με τις ασφάλειες των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, ο τεχνικός έλεγχος θα διασταυρώνετε ηλεκτρονικά με τα αρχεία στην διεύθυνση μεταφορών και θα πιστώνονται, αυτόματα, πρόστιμα στην εφορία. (Αφορούν οχήματα τα οποία η ισχύς του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) έχει παρέλθει, και δεν έχει ανανεωθεί).