Εύρεση στοιχείων στη βάση δεδομένων μας

Εφόσον είστε πελάτης μας και έχετε κάνει τον τελευταίο τεχνικό σας έλεγχο στο ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» AE, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μάθετε ποια ημερομηνία έχετε υποχρέωση για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος σας. Εάν γνωρίζετε την ημερομηνία τελευταίου τεχνικού ελέγχου ή πρόκειται για αρχικό τεχνικό έλεγχο, πιέστε «εδώ», για ενημερωθείτε για την ημερομηνία επομένου τεχνικού ελέγχου, την κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), καθώς και για το κόστος ελέγχου.


Φόρμα καταχώρησης στοιχείων

Αριθμός Κυκλοφορίας (πινακίδα):

-

Ημερομηνία πρώτης (1ης) αδείας:

Ενημέρωση Βάσης: Έως και 30/11/2021.
*Βλέπετε οχήματα με ημερομηνία ελέγχου έως και 30/11/2021


Οδηγίες συμπλήρωσης φόρμας

Δείτε τις «οδηγίες συμπλήρωσης» της φόρμας «εδώ».

*Θα χρειαστείτε τον Αριθμό κυκλοφορίας (πινακίδα) του οχήματος και την ημερομηνία πρώτης 1ης αδείας

Πού θα βρω τον αριθμό κυκλοφορίας (πινακίδα) και την ημερομηνία 1ης αδείας; Δείτε «εδώ».

Πώς «διαβάζεται» το ενδεικτικό σήμα τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ); Δείτε «εδώ».

*Το ΕΣΤΕ, από μόνο του, δεν σας εξασφαλίζει την πλήρη ημερομηνία επομένου ελέγχου, παρά μόνο τον μήνα και το έτος αυτού.


Γνωρίζετε ότι..

Στο άμεσο μέλλον, όπως ήδη έχει γίνει και με τις ασφάλειες των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, ο τεχνικός έλεγχος θα διασταυρώνετε ηλεκτρονικά με τα αρχεία στην διεύθυνση μεταφορών και θα πιστώνονται, αυτόματα, πρόστιμα στην εφορία. (Αφορούν οχήματα τα οποία η ισχύς του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) έχει παρέλθει, και δεν έχει ανανεωθεί).