Ασφάλεια οχήματος

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη Κρατική βάση δεδομένων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος, σε περιπτώσεις καταβολής προστίμου σε ανασφάλιστα.

Συμπληρώστε των αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας (πινακίδα) με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες, τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος που είναι στην άδεια κυκλοφορίας καθώς και τους χαρακτήρες της εικόνας.
*Τα δεδομένα αντλούνται αυτόματα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hic.gr

Γνωρίζετε ότι..

Στο άμεσο μέλλον, όπως ήδη έχει γίνει και με τις ασφάλειες των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, ο τεχνικός έλεγχος θα διασταυρώνετε ηλεκτρονικά με τα αρχεία στην διεύθυνση μεταφορών και θα πιστώνονται, αυτόματα, πρόστιμα στην εφορία. (Αφορούν οχήματα τα οποία η ισχύς του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) έχει παρέλθει, και δεν έχει ανανεωθεί).