Ασφάλεια οχήματος

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη Κρατική βάση δεδομένων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος, σε περιπτώσεις καταβολής προστίμου σε ανασφάλιστα.

Προσοχή! Η ανάλυση (ως προς το πλάτος) που έχει η συσκευή σας δεν ενδείκνυται για την σωστή προβολή του παρακάτω περιεχομένου. Θα σας συνιστούσαμε την αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης της συσκευή σας από κατακόρυφη σε οριζόντια και κάντε ανανέωση την σελίδα.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην προβολή πιέστε το παρακάτω πλήκτρο «Επαναπροσδιορισμός»

Επαναπροσδιορισμός
Συμπληρώστε των αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας (πινακίδα) με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες, τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος που είναι στην άδεια κυκλοφορίας καθώς και τους χαρακτήρες της εικόνας.
*Τα δεδομένα αντλούνται αυτόματα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hic.gr

Γνωρίζετε ότι..

Στο άμεσο μέλλον, όπως ήδη έχει γίνει και με τις ασφάλειες των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, ο τεχνικός έλεγχος θα διασταυρώνετε ηλεκτρονικά με τα αρχεία στην διεύθυνση μεταφορών και θα πιστώνονται, αυτόματα, πρόστιμα στην εφορία. (Αφορούν οχήματα τα οποία η ισχύς του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) έχει παρέλθει, και δεν έχει ανανεωθεί).