Κατάθεση πινακίδων και άρση ακινησίας

Παρακάτω περιγράφονται η διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά, για κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας και άρση ακινησίας.

Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων της Ελλάδας Γενικές πληροφορίες δείτε περισσότερα «εδώ».  

Κατάθεση πινακίδων

Διαδικασία

Μέσω της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ με το όνομα myCAR θα γίνεται η κατάθεση των πινακίδων για τα οχήματα που θα μπουν σε ακινησία.

Η νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ που ονομάζεται MyCar και θα γίνεται από τον Δεκέμβριο του 2020 η κατάθεση των πινακίδων των οχημάτων όπου οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας τους και να θέτουν με ένα κλικ το αυτοκίνητό τους σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας. Η διαδικασία θα είναι σχετικά απλή και για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Από την άλλη μεριά βέβαια η ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας myCAR θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας, κινούν τα οχήματα χωρίς ασφάλεια και ΚΤΕΟ ή τα κινούν παράνομα ενώ έχουν δηλώσει ακινησία και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβάλλει τα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία που εξαιτίας των προβλημάτων λειτουργικότητας είχε ουσιαστικά αδρανοποιηθεί.

Πώς θα καταθέσετε τις πινακίδες στο myCAR;

 • Δηλώνετε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας (οδός, αριθμός, πόλη) αλλά και το σημείο ακινητοποίησης του οχήματος
 • Στο σπίτι παραμένουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες
Τα πρόστιμα
 • Αν προχωρήσετε σε δήλωση ακινησίας, τότε απαγορεύεται να το μετακινήσετε. Αν παρόλα αυτά το κάνετε, θα κληθείτε να πληρώσετε πρόστιμο ύψους 10.000€
 • Αν σας πιάσουν πάνω από μία φορά, τότε το πρόστιμο τριπλασιάζεται και θα αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια
 • Αν το όχημα εντοπιστεί σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί θα θεωρηθεί ότι το κυκλοφορήσατε

Η ΑΑΔΕ έχει στόχο να μειωθεί η κίνηση στις εφορίες για κατάθεση πινακίδων και απευθύνει έκκληση στους φορολογούμενους να περιμένουν την έναρξη της πλατφόρμας.


Μέχρι πρότινος η διαδικασία για την κατάθεση πινακίδων ήταν η εξής:

Θα πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια ΔΟΥ ή την διεύθυνση μεταφορών, και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παραλαμβάνεται την μία από τις δύο αιτήσεις κατάθεσης πινακίδων, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση των πινακίδων είναι απαραίτητο να έχει εξοφληθεί το σύνολο όλων των τελών κυκλοφορίας των προηγούμενων ετών.
 • Από τη στιγμή που καταθέσετε πινακίδες στην εφορία δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας. Επίσης ούτε το όχημα σας αποτελεί τεκμήριο για το διάστημα κατά το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο αρκεί να καταθέσετε αντίγραφο της αίτησης ακινησίας στη δήλωση που υποβάλλετε κάθε χρόνο.
 • Μετά από ένα έτος ακινησίας, ένα χρόνο δηλαδή από την κατάθεση των πινακίδων, οι πινακίδες κυκλοφορίας καταστρέφονται και πρέπει να εκδοθούν νέες στην οικεία Περιφέρεια με κόστος από 30€ ανάλογα με τον αν έχετε προβεί σε αντικατάσταση πινακίδων παλαιότερα.
 • Η απαίτηση των Δ.Ο.Υ. για το έντυπο Ε9 δεν υφίσταται, εφόσον βάσει του Ν. 2992/2002, άρθρο 45, παράγραφος 6 αναφέρεται ρητά ότι για την παράδοση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.
 • Ενδέχεται να σας ζητήσουν και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχετε δηλώσει το όχημα σας στην εφορία και ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του. Αυτή η περίπτωση ενδεχομένως να συμβεί όταν δεν μπορούν μέσω του ΑΦΜ να αναζητήσουν ηλεκτρονικά από τη βάση του υπουργείου τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Αν χρειαστεί να μετακινηθεί το όχημα σας στο συνεργείο για οποιοδήποτε λόγο τότε θα πρέπει να κάνετε μια αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για να σας δώσει ένα ειδικό έντυπο το οποίο ονομάζεται ‘Μ’ .Με την κατάθεση της αίτησης παραλαμβάνεται το έντυπο ‘Μ’ το κόστος του οποίου είναι 4€/ημέρα, για κίνηση του οχήματος σας μόνο τις καθημερινές και για την συγκεκριμένη διαδρομή που έχετε καταθέσει στην Δ.Ο.Υ. με την συμπλήρωση της αίτησης. Το έντυπο ‘Μ’ μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο για 2 φορές κάθε μήνα.
 • Αν δεν είχατε υποχρέωση για ΚΤΕΟ την ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων, τότε και για όσο διάστημα το όχημα είναι ακινητοποιημένο, θεωρείται Εμπρόθεσμο και σε τυχαίο έλεγχο της τροχαίας αλλά και στο ΚΤΕΟ εφόσον όμως δεν παρέλθουν 15 ημέρες από την άρση της ακινησίας.
 • Όταν θελήσετε να πάρετε πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια του ακινητοποιημένου οχήματός σας, θα πρέπει να κάνετε άρση ακινησίας.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Κατάθεσης Πινακίδων Οχήματος (εις διπλούν)
 • Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
 • Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ στην οποία θα αναφέρεται ο χώρος που βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα. Συγκεκριμένα:

  • Αν το όχημα σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο συμπληρώνετε μια υπεύθυνη δήλωση (Αίτηση 1)
  • Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που σας έχει παραχωρήσει κάποιος τρίτος ζητήστε του να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή το ΚΕΠ (Αίτηση 2)
  • Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που ενοικιάζεται τότε θα χρειαστεί το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία

 • Επιπλέον για εταιρείες: Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.


Τι σημαίνουν τα γράμματα στις πινακίδες που έχουν τα οχήματα μας;

Προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση κατά την ανάγνωσή τους από ανθρώπους άλλης εθνικότητας, οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν φέρουν γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, αλλά μόνο όσα ταυτίζονται με αυτά του λατινικού αλφαβήτου. Τα γράμματα παραπέμπουν στον νομό που έχει ταξινομηθεί το όχημα και την εκάστοτε υπηρεσία του υπουργείου Μεταφορών. Πιο αναλυτικά, τα γράμματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε νομό της Ελλάδας είναι τα παρακάτω:

Αθήνα: ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΚ, ΖΜ, ΙΒ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΚ, ΙΜ, ΙΟ, ΙΡ, ΙΤ, ΙΥ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΡ, ΧΤ, ΧΥ, ΧΧ, ΗΒ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΧΜ, ΖΕ, ΖI, ΖΟ
Πειραιάς: ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΖΝ, ΖΡ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΧ, ΤΖ
Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΖΤ, ΒΝ, ΒΡ
Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΥΥ, ΥΧ, ΖΥ, ΖΧ, ΒΚ, ΒΜ
Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι): ΜΕ
Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο): ΑΙ, ΤΗ
Αργολίδα (Ναύπλιο): ΑΡ, ΤΜ
Αρκαδία (Τρίπολη): ΤΡ
Άρτα: ΑΤ
Αχαΐα (Πάτρα): ΑΧ, ΑΖ, ΑΟ, ΑΑ, ΑΥ
Βοιωτία (Λιβαδειά): ΒΙ, ΒΥ
Γρεβενά: ΡΝ
Δράμα: ΡΜ, ΤΟ
Δωδεκάνησα (Ρόδος): ΡΟ, ΡΚ, ΡΥ, ΡΧ
Δωδεκάνησα (Κως): ΚΧ, ΕΑ
Έβρος (Αλεξανδρούπολη): ΕΒ, ΜΧ
Έβρος (Ορεστιάδα): ΟΡ

Εύβοια (Χαλκίδα): ΧΑ, ΧΕ, ΕΗ, ΕΙ
Ευρυτανία (Καρπενήσι): ΚΗ
Ζάκυνθος: ΖΑ, ΖΒ
Ηλεία (Πύργος): ΗΑ, ΗΕ
Ημαθία (Βέροια): ΗΜ, ΗΧ
Ηράκλειο: ΗΡ, ΗΚ, ΗΖ, ΗΗ, ΗΙ, ΗΤ
Θεσπρωτία (Ηγουμενίτσα): ΗΝ
Θεσσαλονίκη: ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ, ΝΖ, ΝΗ, ΝΙ, ΝΚ, ΝΜ, ΝΝ, ΝΟ, ΝΡ, ΝΤ, ΝΥ, ΝΧ
Ιωάννινα: ΙΝ, ΙΙ
Καβάλα: ΚΒ, ΑΒ
Καρδίτσα: ΚΑ, ΜΚ
Καστοριά: ΚΤ
Κέρκυρα: ΚΥ, ΕΤ, ΤΒ, ΤΕ, ΚΗ
Κεφαλληνία: ΚΕ
Κιλκίς: ΚΙ, ΕΧ
Κοζάνη: ΚΖ, ΜΝ
Κορινθία: ΚΡ, ΡΒ
Κυκλάδες (Ερμούπολη): ΕΜ, ΕΖ, ΕΝ, ΕΟ
Λακωνία: ΑΚ, ΜΡ
Λάρισα: ΡΙ, ΡΡ, ΡΤ

Λασίθι (Άγιος Νικόλαος): ΑΝ, ΑΕ
Λέσβος (Μυτιλήνη): ΜΥ, ΜΤ
Λέσβος (Μύρινα Λήμνου): ΜΗ
Λευκάδα: ΕΥ
Μαγνησία (Βόλος): ΒΟ, ΒΒ, ΒΑ, ΒΤ
Μεσσηνία (Καλαμάτα): ΚΜ, ΜΖ
Ξάνθη: ΑΗ, ΗΟ
Πέλλα (Έδεσσα): ΕΕ, ΜΜ
Πιερία (Κατερίνη): ΚΝ, ΤΙ
Πρέβεζα: ΡΖ, ΤΧ
Ρέθυμνο: ΡΕ, ΡΗ
Ροδόπη (Κομοτηνή): ΚΟ, ΚΚ, ΤΤ
Σάμος: ΜΟ, ΜΒ
Σέρρες: ΕΡ, ΙΧ
Τρίκαλα: ΤΚ, ΤΝ
Φθιώτιδα (Λαμία): ΜΙ, ΗΥ
Φλώρινα: ΡΑ
Φωκίδα (Άμφισσα): ΑΜ
Χαλκιδική (Πολύγυρος): ΧΚ, ΜΑ
Χανιά: ΧΝ, ΧΒ, ΤΥ
Χίος: ΧΙ, ΧΟ

Άρση ακινησίας

Διαδικασία

Θα πρέπει να πάτε στην αρμόδια ΔΟΥ, και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παραλαμβάνετε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας καθώς και μια δήλωση άρσης ακινησίας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Μετά από ένα έτος ακινησίας, ένα χρόνο δηλαδή από την κατάθεση των πινακίδων, οι πινακίδες κυκλοφορίας καταστρέφονται και πρέπει να εκδοθούν νέες στην οικεία Περιφέρεια με κόστος από 30€ ανάλογα με τον αν έχετε προβεί σε αντικατάσταση πινακίδων παλαιότερα.
 • Αν δεν είχατε υποχρέωση για ΚΤΕΟ την ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων, τότε και για όσο διάστημα το όχημα είναι ακινητοποιημένο, θεωρείται Εμπρόθεσμο και σε τυχαίο έλεγχο της τροχαίας αλλά και στο ΚΤΕΟ εφόσον όμως δεν παρέλθουν 15 ημέρες από την άρση της ακινησίας.
 • Αν το όχημα μείνει σε ακινησία για ένα ολόκληρο χρόνο τότε για την άρση της ακινησίας, απαιτείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Αν η άρση της ακινησίας γίνει εντός της χρονιάς, χωρίς να έχει κλείσει ο χρόνος, τότε απαιτείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση Ακινησίας (το χαρτί που σας έδωσαν από την ΔΟΥ όταν καταθέσατε την άδεια και τις πινακίδες)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 • Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ
 • Επιπλέον για εταιρείες: Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σας, εκεί δηλαδή που καταθέσατε την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Τι να προσέξετε:

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.


Εξουσιοδότηση ακινησίας