Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

 • 0 Επανακαθορισμός ημερομηνιών εμπρόθεσμων ελέγχων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ.

  5.00 of 9 ψήφοι

    Επανακαθορισμός ημερομηνιών εμπρόθεσμων ελέγχων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ λόγω COVID-19  Η απόφασή που δημοσιεύτηκε στις 29-4-20 (ΑΔΑ: 943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ) αναφέρει ότι παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 14-3-2020 έως και Κυριακή 3-5-2020. Εχθές με νέα απόφαση, (ΑΔΑ: Ω355465ΧΘΞ-95Ρ) το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, άλλαξε την ημερομηνία αρχής της περιόδου (και υπολογισμού του τέλους εκπροθέσμου ελέγχου που έχουμε ήδη διενεργήσει..) από 14-3-2020 σε 7-3-2020. και από 13-3-2020 σε 6-3-2020 για οχήματα με σοβαρές και επικίνδυνες ελλείψεις. Επιπλέον συμπεριέλαβαν τελικά και στην παράταση των 70 ημερών και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των τεχνιτών αερίων για έλεγχο LPG ή CNG για περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έδωσαν παράταση 30 ημερών για τις δηλώσεις τον αρχικό έλεγχο εγκατάστασης - απεγκατάστασης συστημάτων αερίων. Ακόμη η νέα απόφαση αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης οχήματος κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 18 Μαΐου 2020 βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή που βρίσκεται το όχημά του και λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων έως τις 18 Μαΐου 2020, είναι αδύνατη η προσκόμιση του οχήματος σε ΚΤΕΟ από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, τα οχήματα αυτά ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου) έως και τις 15 Ιουνίου 2020. Κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών θα πρέπει να προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη από Δημόσια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 18 Μαΐου 2020, το όχημά του (θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας) βρισκόταν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από ότι ο ίδιος.  Δείτε την Υπουργική απόφαση της 29 Απριλίου «εδώ» και την νέα 6 Μαΐου «εδώ», η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 7 Μαΐου πρωί.

 • 0 Επανέναρξη λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στις 4 Μαΐου

  5.00 of 11 ψήφοι

    Πώς θα ξεκινήσει η λειτουργία των ΚΤΕΟ από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020; Έναρξη λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) τη Δευτέρα 4 Μαΐου, μετά την αναστολή λειτουργίας από 23 Μαρτίου λόγω κορωναϊού. Για την ορθή και έννομη λειτουργία θα πρέπει να ακολουθηθούν οι εξής απαιτήσεις: Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ 7120 ΚΤΕΟ (Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) Ειδικές Απαιτήσεις: - Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. - Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. - Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας. - Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού. Δείτε το παρακάτω ΦΕΚ 1647Β (25.4.20) «εδώ» και την ΥΑ (4.5.20) «εδώ». Για τον λόγω αυτό 29/4, 30/4, και 2/5 από τις 9:00πμ έως και τις 12:00 θα υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη για ραντεβού και ερωτήσεις στο τηλέφωνο της επιχείρησης: «22260-55022» καθώς και στο κινητό τηλέφωνο «6940721606» της κ. Τσεκούρα Παπακοσμά Μαρία για όλες τις υπόλοιπες μέρες και ώρες μέχρι τη Δευτέρα οποτε και θα λειτουργήσουμε κανονικά. Παρακαλείσθε όπως σεβαστείτε τις ώρες κοινής ησυχίας για την χρήση του κινητού τηλεφώνου. *Πιέζοντας τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνου μπορείτε να κάνετε απευθείας κλήση από το κινητό σας τηλέφωνο. *Η προτίμηση στις κλήσεις έγινε ώστε να εξαλείψουμε τυχόν λάθη (καταχωρήσεις από πολλαπλές πλατφόρμες και τρόπους) και ώστε η ενημέρωσή σας να είναι άμεση για το αν και πότε είναι εφικτό το ραντεβού σας! Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.): Ενόψει της άρσης του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΤΕΟ από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, σας γνωρίζουμε τα εξής: Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 14-3-2020 έως και Κυριακή 3-5-2020. Ήτοι για παράδειγμα: - Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) το Σάββατο 14-3-2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι τη Δευτέρα 25-5-2020. - Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) την Κυριακή 15-3-2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι τη Δευτέρα 25-5-2020, κ.ο.κ. και - Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) την Κυριακή 3-5-2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι τη Δευτέρα 13-7-2020. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών, ή Σαββάτου, η προθεσμία για εμπρόθεσμο έλεγχο μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Δείτε την Υπουργική απόφαση «εδώ». Απλά, λιτά και απέριττα: Όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)* με ημερομηνία μέχρι και 13 Μαρτίου έχουν επιπλέον 7 ημέρες όπως όριζε πάντα ο νόμος για εμπρόθεσμο έλεγχο. (Μέχρι τις 23 Μαρτίου τα ΚΤΕΟ λειτουργούσαν για τον εμπρόθεσμο έλεγχο. Αφαιρούμε το διάστημα 24/3 με 3/5 στον Υπολογισμό του παραβόλου και μόνο.) Όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)* με ημερομηνία από 14 Μαρτίου μέχρι και 3 Μαΐου έχουν επιπλέον 70 ημέρες για εμπρόθεσμο έλεγχο. Όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)* με ημερομηνία από 4 Μαΐου και μετά έχουν επιπλέον 7 ημέρες όπως όριζε πάντα ο νόμος για εμπρόθεσμο έλεγχο. *Την ημερομηνία του ΔΤΕ σας θα την δείτε στο ΔΤΕ στο σημείο που δείχνει η παρακάτω εικόνα. Παράδειγμα ΔΤΕ:

 • 0 Νέα (Νο 3) παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

  3.67 of 9 ψήφοι

  Τρίτη παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων λόγω κορωναϊού. Παρατείνεται για τρίτη φορά η αναστολή στο σύνολο της Επικράτειας της λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020. (ΚΑΔ:71201400) Έχει δοθεί ήδη Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου από 16.3.2020 και για 45 ημέρες, δηλαδή έως τέλος Απριλίου. Δείτε το σχετικό μας άρθρο «εδώ». *Σας επισημαίνουμε την ανάγκη να ενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις προώθησης ιστού (Web Push Notifications) για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας. Απλά αποδεχτείτε το μήνυμα ειδοποίησης. Δείτε το σχετικό μας άρθρο «εδώ». Η απόφαση λαμβάνεται με βάση την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID19) και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του. "Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις."   Δείτε το παρακάτω ΦΕΚ 1585Β (25.4.20) «εδώ».    

 • 0 Νέα παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

  3.91 of 11 ψήφοι

    Νέα παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων λόγω κορωναϊού. Παρατείνεται για δεύτερη φορά η αναστολή στο σύνολο της Επικράτειας της λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως 27.4.2020. (ΚΑΔ:71201400) Έχει δοθεί ήδη Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου από 16.3.2020 και για 45 ημέρες, δηλαδή έως τέλος Απριλίου. Δείτε το σχετικό μας άρθρο «εδώ». *Σας επισημαίνουμε την ανάγκη να ενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις προώθησης ιστού (Web Push Notifications) για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας. Απλά αποδεχτείτε το μήνυμα ειδοποίησης. Δείτε το σχετικό μας άρθρο «εδώ». Η απόφαση λαμβάνεται με βάση την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID19) και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του. "Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις."   Δείτε το άρθρο 1 Νο 64 του παρακάτω ΦΕΚ 1299Β (10.4.20) «εδώ».    

 • 0 Παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

  4.27 of 11 ψήφοι

    Παράταση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων λόγω κορωναϊού. Παρατείνεται η αναστολή στο σύνολο της Επικράτειας της λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020. (ΚΑΔ:71201400) Έχει δοθεί ήδη Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου από 16.3.2020 και για 45 ημέρες. Δείτε το σχετικό μας άρθρο «εδώ». Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID19) και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του. "Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις."   Δείτε το άρθρο 1 Νο 64 του παρακάτω ΦΕΚ 1081Β (28.3.20) «εδώ».    Διαδώστε την σελίδα μας μέσω: