Μεταβίβαση οχήματος

Παρακάτω περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το κόστος για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, ενώ θα βρείτε και όλα τα έντυπα που θα χρειαστείτε.

Για τους πίνακες τελών έκδοσης και μεταβίβαση οχημάτων, δείτε περισσότερα «εδώ».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Ταυτότητες και Αριθμοί Φορολογικού μητρώου αγοραστή και πωλητή
  • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (αγοραστή, πωλητή ή και των δύο σε περίπτωση που απευθυνθείτε σε γραφείο για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης)
  • Αποδεικτικό κυριότητα από τον πωλητή (πράξη εξόφλησης), εάν ο αυτός χρωστούσε το όχημα (σε αυτή την περίπτωση επί της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται «Παρακράτηση κυριότητας»)
  • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους έκδοσης άδειας του αυτοκινήτου
  • Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει

Διαδικασία:

  • Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει ή τηλεφωνεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση (μπορεί και σε ΚΕΠ), προκειμένου να ενημερωθεί για το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και για τον αριθμό του ειδικού λογαριασμούόπου θα καταθέσει το συνολικό ποσό. ΠΡΟΣΟΧΗ: ενδέχεται κάθε ΚΕΠ ή Διεύθυνση Μεταφορών να έχει δικούς της λογαριασμούς, γι' αυτό είναι απαραίτητο να ρωτήσετε πρώτα
  • Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Περιφέρεια, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου και
  • Τέλος υποβάλλει αίτηση με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα ΚΕΠ για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή

Λήψη αίτησης


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αγοραστής παίρνει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας μέχρι να παραλάβει την κανονική.

Γνωρίζετε ότι..

Άλλαξε η διαδικασία για την μεταβίβαση οχημάτων και γίνεται απαραίτητη πλέων η προσκόμιση του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ). Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, θα τίθεται μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο του οχήματος. Παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της χώρας να εκδίδουν άδειες «Όχι για κυκλοφορία» στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και στις μοτοσικλέτες, λόγω μεταβίβασης, εφόσον παράλληλα με τα λοιπά δικαιολογητικά, δεν κατατίθεται ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Πίνακες τελών έκδοσης και μεταβίβαση οχημάτων

Το παραπάνω τέλος ισχύει για όλα τα καινούργια οχήματα που θα λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, αλλά και για όσα μεταχειρισμένα μεταβιβάζονται για να τους χορηγηθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας.


Λήψη αρχείου τελών

Επιβατικά ΙΧ & μοτοσικλέτες

Κυλινδρισμός Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Από 51 έως 400 ㎤ 30€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 401 έως 800 ㎤ 45€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 801 έως 1300 ㎤ 60€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1301 έως 1600 ㎤ 90€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1601 έως 1900 ㎤ 120€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1901 έως 2500 ㎤ 145€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 2501㎤ & άνω 205€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€


Επιβατικά δημοσίας χρήσεως

Κατηγορία Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Ταξί 190€ 100€


Φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως

Μικτό βάρος σε κιλά Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 3500 30€ 75€
Από 3501 έως 10000 45€ 75€
Από 10001 έως 20000 75€ 75€
Από 20001 έως 30000 120€ 75€
Από 30001 έως 40000 145€ 75€
Από 40001 & άνω 175€ 75€


Φορτηγά δημοσίας χρήσεως

Μικτό βάρος σε κιλά Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 3500 75€ 100€
Από 3501 έως 10000 160€ 100€
Από 10001 έως 20000 235€ 100€
Από 20001 έως 30000 350€ 100€
Από 30001 έως 40000 455€ 100€
Από 40001 & άνω 360€ 100€


Λεωφορεία ιδιωτικής χρήσεως

Θέσεις Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 33 75€ 75€
Από 34 έως 50 105€ 75€
Από51 & άνω 135€ 75€


Λεωφορεία δημοσίας χρήσεως

Θέσεις Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 50 350€ 100€
Από51 & άνω 530€ 100€