Μεταβίβαση οχήματος

Παρακάτω περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το κόστος για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, ενώ θα βρείτε και όλα τα έντυπα που θα χρειαστείτε.

Για τους πίνακες τελών έκδοσης και μεταβίβαση οχημάτων, δείτε περισσότερα «εδώ» ή μπορείτε με τον αριθμό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ ιδιοκτήτη να μεταβείτε στο gov.gr για τον υπολογισμό τελών μεταβίβαση καθώς και τους τρόπου πληρωμής. Δείτε την σελίδα «εδώ».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Ταυτότητες και Αριθμοί Φορολογικού μητρώου αγοραστή και πωλητή
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (αγοραστή, πωλητή ή και των δύο σε περίπτωση που απευθυνθείτε σε γραφείο για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης)
 • Αποδεικτικό κυριότητα από τον πωλητή (πράξη εξόφλησης), εάν ο αυτός χρωστούσε το όχημα (σε αυτή την περίπτωση επί της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται «Παρακράτηση κυριότητας»)
 • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους έκδοσης άδειας του αυτοκινήτου
 • Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει

Διαδικασία:

 • Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει ή τηλεφωνεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση (μπορεί και σε ΚΕΠ), προκειμένου να ενημερωθεί για το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και για τον αριθμό του ειδικού λογαριασμού όπου θα καταθέσει το συνολικό ποσό. ΠΡΟΣΟΧΗ: ενδέχεται κάθε ΚΕΠ ή Διεύθυνση Μεταφορών να έχει δικούς της λογαριασμούς, γι' αυτό είναι απαραίτητο να ρωτήσετε πρώτα
 • Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Περιφέρεια, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου και
 • Τέλος υποβάλλει αίτηση με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα ΚΕΠ για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αγοραστής παίρνει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας μέχρι να παραλάβει την κανονική.

Λήψη αίτησης

Γνωρίζετε ότι..

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων | Άλλαξε η διαδικασία για την μεταβίβαση οχημάτων και μέσα από την πύλη GOV.GR Μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά γλυτώνοντας την γραφειοκρατία και κερδίζοντας χρόνο!

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων:

Ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του: «Manual-mv.pdf», με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

 • Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης
 • Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
 • Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα
 • Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία
 • Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο
 • Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Διαδικασία:

Η νέα διαδικασία αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Έτσι, τα δικαιολογητικά που καταργείται η προσκόμισή τους είναι:

 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: «Manual-mv.pdf».

Η είσοδος στο myAuto θα είναι μέσω του gov.gr «εδώ».
Υπολογισμός τελών μεταβίβασης μέσω του gov.gr «εδώ».


Επιγραμματικά, ο πωλητής εισέρχεται στο «drivers-vehicles.services.gov.gr» με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet, και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και εισάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.

Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και email στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Γνωρίζετε ότι..

Άλλαξε η διαδικασία για την μεταβίβαση οχημάτων και γίνεται απαραίτητη πλέων η προσκόμιση του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ). Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, θα τίθεται μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο του οχήματος. Παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της χώρας να εκδίδουν άδειες «Όχι για κυκλοφορία» στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και στις μοτοσικλέτες, λόγω μεταβίβασης, εφόσον παράλληλα με τα λοιπά δικαιολογητικά, δεν κατατίθεται ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Πίνακες τελών έκδοσης και μεταβίβαση οχημάτων

Το παραπάνω τέλος ισχύει για όλα τα καινούργια οχήματα που θα λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, αλλά και για όσα μεταχειρισμένα μεταβιβάζονται για να τους χορηγηθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας.


Λήψη αρχείου τελών

Επιβατικά ΙΧ & μοτοσικλέτες

Κυλινδρισμός Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Από 51 έως 400 ㎤ 30€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 401 έως 800 ㎤ 45€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 801 έως 1300 ㎤ 60€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1301 έως 1600 ㎤ 90€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1601 έως 1900 ㎤ 120€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1901 έως 2500 ㎤ 145€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 2501㎤ & άνω 205€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€


Επιβατικά δημοσίας χρήσεως

Κατηγορία Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Ταξί 190€ 100€


Φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως

Μικτό βάρος σε κιλά Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 3500 30€ 75€
Από 3501 έως 10000 45€ 75€
Από 10001 έως 20000 75€ 75€
Από 20001 έως 30000 120€ 75€
Από 30001 έως 40000 145€ 75€
Από 40001 & άνω 175€ 75€


Φορτηγά δημοσίας χρήσεως

Μικτό βάρος σε κιλά Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 3500 75€ 100€
Από 3501 έως 10000 160€ 100€
Από 10001 έως 20000 235€ 100€
Από 20001 έως 30000 350€ 100€
Από 30001 έως 40000 455€ 100€
Από 40001 & άνω 360€ 100€


Λεωφορεία ιδιωτικής χρήσεως

Θέσεις Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 33 75€ 75€
Από 34 έως 50 105€ 75€
Από51 & άνω 135€ 75€


Λεωφορεία δημοσίας χρήσεως

Θέσεις Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 50 350€ 100€
Από51 & άνω 530€ 100€