Αριθμός πλαισίου

Όλα τα αυτοκίνητα διαθέτουν μία μοναδική ταυτότητα που ονομάζεται αριθμός πλαισίου και αποτελείται από έναν σειριακό αριθμό που τοποθετείται στο εργοστάσιο κατασκευής. Η διεθνή ονομασία του αριθμού πλαισίου είναι VIN (Vehicle Identification Number).

Ο αριθμός πλαισίου ενός αυτοκινήτου είναι μοναδικός και αποτελείται από 17 χαρακτήρες. Σε αυτούς συναντάμε κεφαλαία γράμματα και αριθμούς, που αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό ταυτοποίησης κάθε αυτοκίνητου. Η σειρά των χαρακτήρων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3779, προσφέροντας πολλές πληροφορίες σε αυτόν που γνωρίζει να τον διαβάζει.


Αποκρυπτογράφηση αριθμού πλαισίου

Πλαίσιο:

Που μπορώ να βρω τον αριθμό πλαισίου;

Ο αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου βρίσκεται, ανάλογα τον κατασκευαστή σε συγκεκριμένο σημείο, καθώς και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Πέρα όμως από εκεί, θα τον βρείτε, συνήθως, στο κάτω μέρος του μπροστινού παρμπρίζ από πλευρά του οδηγού. Ανάλογα όμως τον κατασκευαστή, μπορεί να τον συναντήσετε μέσα στον χώρο του κινητήρα, στην μεσαία κολόνα του οδηγού, ακόμα και από την πλευρά του συνοδηγού στο πάτωμα. Σε ορισμένα σύγχρονα μοντέλα, μπορεί να υπάρχει και στο σύστημα πολυμέσων. Για να μάθετε που βρίσκεται ακριβώς ο αριθμός πλαισίου ή VIN του οχήματός σας, καλύτερα να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή.

Τι γίνεται αν ο αριθμός πλαισίου δεν έχει 17 χαρακτήρες;

Ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τον σωστό αριθμός πλαισίου και ότι το έχετε αντιγράψει σωστά. Αφού επαληθεύσετε ότι ο αριθμός πλαισίου είναι σίγουρα λιγότερος από 17 χαρακτήρες, πιθανότατα το όχημα είναι πριν το 1981. Πριν από το 1981, οι αριθμοί πλαισίου ποικίλλουν σε μήκος από 11 έως 17 χαρακτήρες. Ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο για οχήματα που χρησιμοποιούν VIN 17 χαρακτήρων. Επομένως, οι πληροφορίες για οχήματα που κατασκευάστηκαν πριν από το 1981 είναι περιορισμένες.